יום נשים תשפ"ב - הרשמה

שם פרטי *
שם משפחה *
מספר זהות *
תאריך לידה
כתובת *
כתובת (המשך)
יישוב *
מיקוד
טלפון בבית
טלפון נייד *
אימייל *
היכן שמעת על יום העיון? *
(נודה על תשובה מדוייקת)
האם את מורה בשנת שבתון? *
ישנם שיעורים בהם מתאפשרת השתתפות גם בזום (הרב ערן, הרב וידר, הרב יואל, הרב נמדר והרב ברוך). במידה ונרשמת אליהם, האם הינך מעוניינת בהשתתפות רגילה-פרונטלית או בהשתתפות מרחוק בזום? *