תוכנית אלול תשע"ח - הרשמה

שם פרטי *
שם משפחה *
מספר זהות *
כתובת *
כתובת (המשך)
יישוב *
מיקוד
טלפון בבית
טלפון נייד *
אימייל * חשוב! לאימייל זה אנו שולחים את אישור הלימודים/קבלה!
היכן שמעת על התוכנית? *

 

מדרשת הרובע רחוב חב"ד 50 העיר העתיקה ירושלים. טלפון 02-6265999, פקס: 02-6265998 misrad@harova.org