הרשמה לתוכנית אלול - חודש שלם בתוככי ירושלים

שימו לב: הרשמתכם לא תטופל ללא תשלום. עלות ההשתתפות הינה: 2450 ש"ח. דמי ביטול הם 40 ש"ח

שם פרטי *
שם משפחה *
מספר זהות *
גיל *
טלפון נייד *
כתובת - רחוב *
עיר *
מיקוד *
דוא"ל *
עיסוק שלך כעת / בשנה הקרובה *
מדרשה/שירות * 1:
2:
איך שמעת על התוכנית? *
צילום/סריקה של תעודת הזהות *
נגד ספאם: מהו החודש העברי בו חל חג הפסח? *
קוד הטבה, אם קיים