תוכנית בת מצווה - הרשמה

פתיחת התכנית בכפוף להנחיות והוראות משרד הבריאות .במידה ולא תפתח התכנית ניתן יהיה לקבל החזר מלא.

שימו לב: הרשמתכם לא תטופל ללא תשלום

שם הבת *
שם משפחה *
שם האם *
מספר זהות של הבת *
תאריך הלידה העברי של הבת *
טלפון נייד *
טלפון בבית *
כתובת - רחוב *
עיר *
מיקוד *
דוא"ל *
בית ספר *
מחזור לימוד *
אני נרשמת למפגשים - *
נגד ספאם: מהו החודש העברי בו חל חג הפסח? *