אירועים מיוחדים

י"ג שבט תש"פ, שבת בשלח - שבת בוגרות תכנית הוראה עם משפחות סליי, רובין, צוקרמן ושפירא.

הקדימי להירשם! מספר מקומות מוגבל

לפרטים והרשמה

 

 

 ניתן לבוא ולבדוק את התכנית לקראת שנת הלימודים תש"פ בתיאום מראש עם אביה 052-4700927