פרטי התוכנית

שימי לב- חבורת גמרא עוברת ליום רביעי ולמתכונת מקוונת