שנה לשמה מחזור ל"א באירועי סוף שנה

שנה לשמה מחזור ל"א מסכמות שנה

תוכנית ״הראל״ בערב מלוות לקראת סיום שנה אצל איילה המלווה

 

תוכנית ״דביר״ בערב מלוות לקראת סיום שנה אצל איילה המלווה

 

שבת מדרשה בעלי

 

שיחה עם אפרת רז אשתו של נעם רז הי״ד - במטע לזכרו ביישוב קידה