רובעון אייר תשפ"ד החדש נשלח לבוגרות!

רובעון אייר תשפ"ד החדש נשלח לבוגרות!

 

הרובעון מיועד לבוגרות המדרשה בלבד.

בוגרת המדרשה? הרובעון נשלח למייל ולקבוצות הווטסאפ.

לא מקבלת הודעות? פני לעדות, רכזת הבוגרות -  050-550-0198