ההרשמה ליום לימוד נשים לשנת תשפ"ה נפתחה!

ההרשמה ליום לימוד נשים לשנת תשפ"ה נפתחה

כל הפרטים בעמוד התוכנית.

לעמוד התוכנית>>