פרטים והרשמה

ההרשמה באתר נפתחה

לפרטים 02-6265980

ביום רביעי כ"ב אלול: השיעורים יתקימו במבנה המדרשה (חב"ד 50) בכיתה 4